DOGODKI

Organizacija dogodkov in s tem prenosa znanja je eno od ključnih poslanstev raziskovalcev in učiteljev. Žal to zahteva številne napore, ki jih  običajni raziskovalci in učitelje ne vidijo kot del svojega delokroga. Graditev takega pristopa zahtev čas in vizijo, pa tudi izobraževanje. Praviloma je to osredotočeno na samoizobraževanje. Institucije, ki se usmerjajo v to področje komercialno, lahko naredijo mnogo na zunanjosti. Na vsebinskosti pa lahko naredi samo nekdo, ki področje pozna in mu je blizu nesebično deliti, na da bi zato hotel ali moral nekaj zase vzeti. Takih ljudi je malo in zato  so  komercialne družbe prevzele iniciativo in  izgubile vsebino, ki je najpomembnejša: pritegniti, povezovati, znanje predati in strokovno naprej delovati, da bo na koncu spet kaj predati, da bo šel razvoj in znanje naprej z bogatejšimi in celovitejšimi rezultati. Tako se je v tem opusu delovanja  nabralo skoraj sto dogodkov. Naj predstavimo nekatere od njih…

World Food Safety Day
Svetovni dan varnosti hrane

obeležujemo ga 7. junija

preberi več

CEFood 2022

11th Central European Congress on Food and Nutrition
“Food, technology and nutrition for healthy people in a healthy environment“

Čatež ob Savi, SLOVENIA, 27th – 30th September 2022

preberi več

CEFood 2012
23-26 maj
Novi Sad, Republika Srbija