HONORS/PRIZNANJA

1997 

Honor award for pedagogical and research activities of the University of Ljubljana (Received at 50th anniversary of Biotechnical Faculty) / Častna nagrada za pedagoške in raziskovalne aktivnosti na Univerzi v Ljubljani

1999

Honorable member of Hungarian Microbiological Society / Častni član Madžarskega mikrobiološkega združenja

2002

Doctorem Honoris Causa Universitatis de Sancto Stephano (Sant Istavan University, Gödollö, Budapest, Hungary)

2003 

“100 years of Virology” medal, All‐Russian Scientific Council of Virology of Russian Academy of Medical Sciences and Scientific Council of the D.I. Ivanovsky Institute of Virology / Medalja “100 let virologije” Ruskega znanstvenega sveta virologije, Ruske akademije medicinskih znanosti in znanstvenega sveta Inštituta za virologijo D.I. Ivanovsky

2003 

Doctorem Honoris Causa University of Pecs (Pecs, Hungary)

2004 

The highest state award for academics in Slovenia ‘Award of Republic Slovenia for highest achievements in field of science and pedagogical work in higher education: ‘Nagrada Republike Slovenije na področju šolstva za leto za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju na področju visokega šolstva’

2007 

The award of University of Ljubljana ‘Golden award of University of Ljubljana’ / Nagrada Univerze v Ljubljani “Zlata nagrada Univerze v Ljubljani”

2008

 Inauguration for full Member of The International Academy of Food Science and Technology / Inavguracija za polno članstvo v Mednarodni akademiji prehranskih znanosti in tehnologije

2011 

Jesenko award for life work, Biotechnical Faculty/Jesenkova nagrada’ Biotehniške fakultete

2012

Award for 10 years of the CEFood congress, establishment and support, CEFood congress, Novi Sad, Serbia

2014

Doctorem Honoris Causa Life sciences University (BOKU) Vienna (Wien Austria)

2018

Silver Medal for Merit of the Republic of Slovenia for exceptional scientific and pedagogical contribution to biotechnology, microbiology, food and nutrition.