World Food Safety Day
Svetovni dan varnosti hrane

obeležujemo ga 7. junija

Program

Zbornik ob  5. svetovnem dnevu varnosti hrane, 7. junij 2023
Državni svet

Videoposnetki  konference 2019 in 2020