PUBLIKACIJE

Publiciranje na kompetitivnem hitro razvijajočem biotehnološkem področju je bil zelo kompleksen podvig, saj so nekatere znanosti in vede v začetku devetdesetih let imele razmeroma drugačen pogled na  tozadevno raziskovanje in prenos znanja, kot imamo to v prvih desetletjih 21. stoletja.  Takrat še ni  splošno veljalo, da je potrebno narejeno tudi takoj publicirati. V tistem času je pravzaprav veljalo, da nobeni publicirani raziskovalni dosežki, ki so bili objavljeni pred zagovorom dr. teze niso smeli biti v predloženi disertaciji.

Lista publikacij  v nadaljevanju do neke mere
osvetljuje to prelomno obdobje med letom 1990 in 2015.
Zbir opravljenih del 1982-2022 Profesor Emeritus Dr. Peter Raspor, Dr.H.C.muti; Univ. Dipl. Eng. Food Tech.

Aktualne podatke lahko vidite na povezavi SICRIS

preberi več